Флаери и брошури

Флаери 100x210мм. Флаери 100x210мм.

Вертикални флаери с размер 100x210мм. Пълноцветен печат с високо качество, ефектни картони.

Флаери А5 Флаери А5

Вертикални флаери А5 с размер 148x210мм. Пълноцветен печат с високо качество, ефектни картони.

Флаери А6 Флаери А6

Вертикални флаери А6 с размер 105x148мм. Пълноцветен печат с високо качество, ефектни картони.

Флаери А4 Флаери А4

Вертикални флаери А4 с размер 210x297мм. Пълноцветен печат с високо качество, ефектни картони.

Брошура 100x210 Брошура 100x210

Прегъната в готов размер на всеки от пистата 100x210.

Брошура A5 Брошура A5

Прегъната в готов размер на всеки от листата A5 148x210мм.

Брошура A4 Брошура A4

Прегъната в готов размер на всеки от листата A4 210x297мм.